Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta oss på följande e-postadress.
E-posten kontrolleras regelbundet, men inte varje dag.


Kontakta oss på:


Använd gärna forumet för att ställa frågor, det kan hjälpa fler som har samma fråga.


Forum: Hjälp med korsord och liknande

Vi har ingen möjlighet att hjälpa till med korsord eller ordgåtor via e-post, dessa frågor kan ställas i forumet.

E-post som vill ha hjälp med korsord och liknande, kommer att läggas ut på forumet för att de som är bättre på det skall kunna hjälpa till.

Länk

Forum: Ordförslag

Vi tar inte emot ordförslag via e-post, dessa förslag kan ges i forumet.

Länk