Definition & Betydelse | Svenska ordet ABBREVIERADE