Definition & Betydelse | Svenska ordet TILLÄGGSDIVIDENDEN