Information om | Svenska ordet ABBREVIATIONSFÖRTECKNINGARNAS