Definition & Betydelse | Svenska ordet ABBREVIERANDE