Definition & Betydelse | Svenska ordet FEMTIOFEMÅRINGEN