Definition, Betydelse & Anagram | Svenska ordet SKALA


SKALA

Definition av SKALA

  1. storleksförhållandet mellan en avbildning och det avbildade föremålet eller området, särskilt i kartsammanhang
  2. ordnade markeringar på mätinstrument e.dyl. där avståndet mellan markeringarna motsvarar en viss måttenhet
  3. ordnad följd av värden i informella måttenheter
  4. färgskala
  5. avlägsna skalet eller annat hölje från något (t.ex. potatis)
  6. avbilda enligt viss skala
  7. (musik) ordnad följd av toner i viss tonart
  8. (bildligt) ta bort något ytligt, onödigt eller oväsentligt
  9. (vardagligt) ränna, kuta

5

Antal bokstäver

5

Är palindrom

Nej

8
AL
KA
KAL
LA
SK
SKA

32

162

322

36
AK
AL
ALS
AS
ASA
ASK
Sök efter SKALA på:


Förberedelsen av sidan tog: 72,10 ms.