13 Svenska ord som finns i ordet KAKTUSFIKONVisar ord 1 - 13 av totalt 13 funna ord.

Föreg.1NästaDefinition:
förkortning för automatkanon (Bofors-nomenklatur)
Visa mer information om ak

Definition:
handling, gärning; numera mest använt i bestämda uttryck typ "en akt av" eller i sammansättningar av typen kärleksakt, skapelseakt, viljeakt
Visa mer information om akt

Definition:
den grekiska bokstaven Φ (gemen: φ)
Visa mer information om fi

Definition:
kafé
Visa mer information om fik

Definition:
ett träd (Ficus carica), i familjen mullbärsväxter (Moraceae); exemplar av denna art
Visa mer information om fikon

Definition:
jag, betonad form av i
Visa mer information om ik

Definition:
(mindre) bild som representerar en viss fil eller filtyp; visas ofta tillsammans med filnamnen när filerna listas
Visa mer information om ikon

Definition:
livskraften, eller människors och gudars gudomliga väsen, i egyptisk mytologi
Visa mer information om ka

Definition:
vanligtvis taggig suckulent växt, inom familjen Cactaceae, som är vanlig som krukväxt och i vilt tillstånd vanligtvis växer på den amerikanska kontinenten
Visa mer information om kaktus

Definition:
(vuxen) hona av däggdjursarten nötkreatur, Bos taurus, vilken hålls som boskap och som har kalvat, det vill säga fött en avkomma och därför producerar mjölk
Visa mer information om ko

Definition:
en 3-dimensionell geometrisk figur som erhålls genom att rotera en rätvinklig triangel kring en av dess katetrar
Visa mer information om kon

Definition:
förkortning för Ontario
Visa mer information om on

Definition:
två
Visa mer information om tu

Föreg.1Nästa