Definition & Betydelse | Svenska ordet ABBREVIATIONEN