Definition & Betydelse | Svenska ordet ABBREVIATIONER